Om oss

Vi fokuserer på moderne, etiske og vitenskapelig dokumenterte metoder. Det er viktig for oss at alle som jobber sammen med oss har kompetanse i bunn.

Vi har en holdning om å lytte til kunden uansett bakgrunn og ståsted. Fra nybegynner-eiere til de som har lang konkurranse-erfaring. Metodemessig ståsted betyr ingenting for oss. Vi hjelper alle.

Dyrets velferd er veldig viktig for oss, og vi bruker metoder som fokuserer på å gjøre all trening og håndtering av dyrenes så behagelig, og med mest mulig kontroll for dyret selv.

Historien vår

Dyreatferdssenteret ble startet sommeren 2018, og eies og drives av Gry Eskeland, Anna Bjurgård Compton og Anne Kristin Mellgren. Dette ble starten på et spennende og lærerikt eventyr.

Historien vår begynner flere år før med samarbeid om bl.a. passeringskurs. Passeringskursene ble holdt av Gry Eskeland (eier av Atferdssenter for smådyr) og Anna Compton (eier av Harmony Dyretrening). To erfarne atferdskonsulenter som var lei av å sitte på hver sin tue, og som brakte sammen et tverrfaglig miljø. Etter hvert kom dyktige Anne Kristin Mellgren med, og inspirasjonen til et nytt konsept ble skapt. Samlet har vi en lang, bred og allsidig kompetanse; Vi er veterinær, etolog, atferdskonsultenter og har flere instruktørutdanninger.

Siden 2018 har det skjedd mye spennende i Dyreatferdssenteret, og nå har vi avdelinger som vokser i Moss, Vestby, Romerike, Asker og Bærum og Oslo og omegn

Alle avdelingene våre har særegne preg og egne kurstilbud, men det som samler oss er at vi fokuserer på moderne etiske og vitenskapelige dokumenterte metoder. Vi videreutdanner oss stadig, og har krav til at alle våre instruktører og atferdskonsulenter har en kompetanse i bunn i tillegg til at det er årlig etterutdanning.

I 2020 fikk vi ny logo og vi syns den støtter opp om det vi ønsker å være og har stolthet over. Dyrene er sunne, høyreiste og stolte, slik som vi er stolte over vår tverrfaglige kompetanse. Fargene underbygger vårt ønske om åpenhet og varme, og speiler vår faglige tyngde, integritet og verdier.

Forutsigbarhet=kontroll=stolthet. 

Har du sett dyret ditt vise sin stolthet når den får til noe som har vært vanskelig?
Det er vårt mål å få til mange slike stolte øyeblikk!

Det er en styrke at vi er flere som jobber sammen, da vi samlet har mer kunnskap og erfaring enn hver for oss, og vi kan konsultere hverandre ved behov. Vi møter deg som kunde med en tydelig felles visjon: Vi hjelper alle

Vi fokuserer på moderne, etiske og vitenskapelig dokumenterte metoder.
Med dette mener vi at vi holder oss oppdatert på treningsmetoder og kun bruker moderne, positive metoder ved all trening og håndtering av dyr. Vi jobber mot å gi dyret mest mulig kontroll i situasjonen, og lærer dyret å ta gode og riktige valg ved å legge opp treningen slik at dyret lykkes. Dette betyr ikke at dyret får lov til å gjøre som det vil, men vi implementerer grenser på en positiv måte ved f.eks. å bruke langline slik at hunden ikke kan trene på å stikke fra oss, hindre tilgang til f.eks. bord slik at hunden ikke lærer å stjele mat – samtidig som vi trener på de atferdene som vi ønsker at hunden skal gjøre i stedet. I eksemplene over medfører dette at vi belønner at hunden holder seg nærme oss/kommer til oss, og vi belønner at hunden legger seg på gulvet/plassen sin når det er mat på bordet.

Vi har en holdning om å lytte til kunden uansett bakgrunn og ståsted. Fra nybegynner-eiere til de som har lang konkurranse-erfaring. Metodemessig ståsted betyr ingenting for oss. Vi hjelper alle. Dyrets velferd er veldig viktig for oss, og vi bruker metoder som fokuserer på å gjøre all trening og håndtering av dyrenes så behagelig, og med mest mulig kontroll for dyret selv.

Det er nemlig slik at det du belønner får du mer av!

Det er viktig for oss at alle som jobber sammen med oss har kompetanse
Det er slik at atferdskonsulent og instruktør ikke er en beskyttet tittel, og dermed kan ‘alle’ kalle seg det. Ved å sikre at alle våre atferdskonsulenter har universitetsutdannelse på atferd, gir vi kunden en trygghet på at de får oppdatert kunnskap innen atferd – og at kunnskapen holder et høyere nivå.

Av samme grunn ønsker vi at alle våre instruktører skal ha større, mer omfattende og oppdaterte instruktørutdanninger.

Vi ønsker kvalitet over kvantitet

Vi tilbyr:

  • atferdstimer
  • diverse kurs
  • privattimer
  • veterinær hjem
  • foredrag
  • sakkyndig vurdering