Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for påmelding til våre kurs eller atferdstimer

Generelt
Det er ditt ansvar at du er registrert med riktig adresse, e-post og telefonnummer når du melder deg på kurs eller timer hos oss, slik at vi kan nå deg med kurs- og betalingsinformasjon. Ved påmelding via vårt online påmeldingsskjema vil du motta en bekreftelse på at du er påmeldt. Dersom du ikke mottar denne bør du ta kontakt for å sjekke at påmeldingen er registrert, og at vi har registrert riktig e-postadresse på deg. Dersom du endrer e-postadresse eller telefonnummer før eller i løpet av kursperioden, plikter du å varsle arrangøren om det.

Avbestilling/Avlysning
Atferdstime:
Dersom atferdskonsulenten blir forhindret fra å avholde avtalt time, vil ny time settes opp.

Dersom kunde ønsker å avbestille timen må dette skje senest 48timer før. Hvis timen avlyses senere vil kunden faktureres kr. 1000,-

Kurs:
Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte, eller ved sykdom hos instruktør eller andre uforutsette forhold som forhindrer instruktør fra å avholde kurset. I slike tilfeller vil eventuelt innbetalt påmeldingsavgift bli tilbakebetalt i sin helhet. Arrangøren fraskriver seg imidlertid ansvar for eventuelle andre utgifter deltakeren har hatt i tilknytning til kurset.

Dersom deltaker ønsker å avbestille kurs gjelder følgende: Ved avbestilling 3 uker før kursstart tilbakebetales kursavgiften. Ved avbestilling 2 uker før tilbakebetales 50% av kursavgiften. Dersom kurset avbestilles senere må kurset betales i sin helhet. Ved dokumentert sykdom hos eier/hund tilbakebetales full kursavgift.

Angrerett
Ved kjøp av hundekurs eller atferdstimer gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks. gods på internett. Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:

  • Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og de fleste «standard hundekurs» (som varer 1-12 uker) faller derfor innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett.

Ubrukte timer tilbakebetales ikke og har en gyldighet på 12måneder fra kjøpsdato. Hvis du ikke får brukt de innen tiden går ut, ta kontakt så kan vi få til en utsettelse. Kunden er selv ansvarlig for å avtale nye timer med konsulenten. Timer settes opp ved ledighet. Unntak er kjøpte atferdspakker som avbestilles innen 14 dager etter første atferdstime. I disse tilfeller refunderes differansen mellom brukte timer og total sum.

Betaling
Ved påmelding inngås en bindende avtale mellom deg og Dyreatferdssenteret. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og deretter inkassovarsel. Evt. lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil det bli satt i gang en inkassoprosess, og ytterligere gebyrer vil påløpe. 

Force majeure
Dersom arrangøren blir forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer og lignende) er arrangøren fritatt for alt ansvar og kursavgift vil i slike ekstraordinære tilfeller ikke bli tilbakebetalt.

Betingelser for deltakelse
For å melde deg på kurs eller timer hos oss må du være myndig. Foresatte kan kjøpe kurs eller timer til deltakere under 18 år, men dersom en person under 18 år er tenkt å delta uten en foresatt på kurset, så må dette avklares med arrangør i forkant.

Ved å melde deg på, bekrefter du at du deltar på kurset/timen på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for deg og din hund og eventuelle skader du eller din hund måtte forårsake. Arrangør/konsulent/instruktør, tilknyttede instruktører, figuranter/medhjelpere og deres hunder og/eller Dyreatferdssenteret AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader du eller din hund måtte få eller forårsake i forbindelse med kurset. Vi anbefaler at du tegner en hundeforsikring som dekker skader som kan oppstå i forbindelse med deltakelse på kurs og arrangementer med din hund.

Rettigheter til bruk av bilder og video
Arrangør og Dyreatferdssenteret AS står fritt til å bruke bilder eller video tatt på våre kurs eller arrangementer på våre nettsider, i sosiale medier og i annen markedsføring. Deltakere som ønsker å reservere seg mot dette må varsle arrangøren/instruktøren.

Behandling av personopplysninger
Når du melder deg på kurs/timer hos arrangøren, blir du bedt om å registrere personopplysninger i påmeldingsskjemaet. Kun arrangør/kursleder og daglig leder/regnskapsanvarlig for Dyreatferdssenteret AS har tilgang til disse opplysningene. Personopplysningene vil bli benyttet til å sende ut faktura, informasjon i forbindelse med kurset/timen du er påmeldt og informasjon om framtidige kurs/arrangementer/timer. Du har rett til å be om sletting av dine opplysninger når som helst.