Atferdstimer

Vi tilbyr atferdstimer på klinikk, online og som hjemmebesøk.

Vi har mange års erfaring innen atferd, og ikke minst så har vi den faglige kompetansen for din trygghet i valg av metoder. Vi jobber mot at du og dyret skal fungere best mulig sammen slik at hverdagen, for begge, oppleves harmonisk.

Vi tilbyr hjelp med uønsket atferd for hund, katt, hest, kanin, fugl og andre smådyr.

 

Har du kommet i en situasjon der du opplever at dyret ditt viser uønsket atferd? Har dette utviklet seg slik at det nå påvirker forholdet til dyret og hverdagen din?

Da er det kanskje på tide å få litt hjelp.

Vi kan hjelpe deg med å endre dyrets atferd slik at dere igjen får en mer harmonisk hverdag. Atferdstime bør du bestille dersom uvanen er vanskelig å leve med i hverdagen, og spesielt dersom det er angst, frykt eller aggresjon involvert.

Ta kontakt dersom du er usikker.

Vanlige tema for atferdstimer alle dyr kan være:

  • Aggresjon/redsel for familiens medlemmer eller barn
  • Håndteringsproblemer, hjemme eller hos dyrlegen
  • Ressursforsvar, dyret stjeler ting og vil ikke gi tilbake
  • Alene hjemme-problemer
  • Lydfobier
  • Stereotypier, som at dyret jager halen, eller jager skygger, e.l.
  • Oppmerksomhetssøkende atferd 

Hvordan bestille atferdstime?

Steg 1:
Send oss en uforpliktende henvendelse der du forteller kort om din utfordring og hvor du holder til i landet.

Dette gjør du ved å enten bruke kontaktskjemaet vårtsend mail på post@dyreatferd.noringe på
telefon 93993778, eller 
ta direkte kontakt med atferdskonsulenten som er i ditt område

Steg 2:
Du får tilsendt info, og du og atferdskonsulenten blir enige om type atferdstime, samt setter et tidspunkt for timen. 

Du mottar et spørreskjema. Du kan bli bedt om å sende noe video, men dette er ikke alltid nødvendig. 

Steg 3:
Du sender spørreskjemaet i retur ferdig utfylt til atferdskonsulenten. Du har mottatt faktura og betalt før timen.

Vi har timen, der vi kartlegger årsaker til utfordringene, og legger sammen en plan for treningen som kan fungere i praksis.

Etter timen mottar du treningsplan på epost og du setter i gang med trening.

En atferdstime kan gjennomføres på 4 måter:

Todelt atferdstime:

Vi anbefaler vår todelte atferdstime, da dette gir mulighet for flere samtaler med atferdskonsulenten og mer tid til å jobbe med den praktiske treningen.

En todelt atferdstime begynner med at du får et spørreskjema tilsendt på mail som returneres før timen, så en online time på 30-60min. hvor man går igjennom deler fra spørreskjemaet og evt. utdyper/oppklarer ting, snakker om andre temaer som evt. dukker opp, og avslutter med å diskutere tiltak og sette opp en treningsplan. Etter timen får du tilsendt treningsplanen. I løpet av denne timen avtales tid og sted for del 2 av atferdstimen, del 2 har en varighet på 30-60min. Del 2 kan gjennomføres online, på klinikk eller som hjemmebesøk, avhengig av hva du og atferdskonsulenten blir enige om lønner seg for deg.

På klinikk
En atferdstime på klinikk gjennomføres i sin helhet på et besøk med en varighet av 60-90min. Du får tilsendt spørreskjema som fylles ut og returneres før atferdstimen, og på selve timen snakker dere om spørreskjema, evt. andre temaer, tiltak og blir enige om en treningsplan. Etter timen får du tilsendt treningsplan.

Hjemmebesøk
En atferdstime som hjemmebesøk gjennomføres i sin helhet på et besøk med en varighet av 60-90min. Du får tilsendt spørreskjema som fylles ut og returneres før atferdstimen, og på selve timen snakker dere om spørreskjema, evt. andre temaer, tiltak og blir enige om en treningsplan. Etter timen får du tilsendt treningsplan.

Online
Vi tilbyr atferdstimer online over hele landet. Atferdstimen kan da gjennomføres online som en todelt time med både del 1 og del 2 online, eller som en full atferdstime gjennomført på en samtale online.

Lurer du på om du skal bestille atferdstime eller privattime? Hva er et atferdsproblem og hva er en treningsutfordring? Atferdstime bør du bestille dersom det er blitt noe mer enn en treningsutfordring, og spesielt dersom det er angst, frykt eller aggresjon involvert.