Utdanning

Dyrefag

Vi har et spennende samarbeid med Fjellanger Hundesenter, som ble startet i 2022 og har ført til etableringen av Dyrefag AS. Dyrefag AS er en ledende bedrift som tilbyr kurs og utdanning for alle som ønsker å utvide sin kunnskap om dyreatferd, trening og stell. Både Dyreatferdssenteret og Fjellanger Hundesenter har lang erfaring med å tilby kvalitetsutdanning innenfor dyrefaget. Nå har vi slått oss sammen for å ta dette arbeidet til nye høyder gjennom Dyrefag AS.

Gjennom Dyrefag AS ønsker vi å tilby skreddersydde kurs og utdanningsprogrammer som passer både for profesjonelle og de som har dyr som hobby. Vi tror på å tilby kunnskap som er relevant, engasjerende og nyttig for alle som har et hjerte for dyr. Enten du er en hundetrener eller instruktør som ønsker å forbedre dine ferdigheter, en nybegynner, eller noen som ønsker å skaffe seg fagbrev i dyrefag, har Dyrefag AS noe å tilby deg.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til våre kurs og utdanningsprogrammer, og til å sammen styrke dyrevelferden for fremtiden. Vi har flere programmer tilpasset ulike målgrupper. Alle forelesningene er nettbasert, det er felles månedlige Q&A webinar og man kan velge å ha praksis. Praksis består av 3 helgesamlinger, og du kan velge sted enten Oslo, Bergen eller Troms. Vi har oppstart hver høst – meld deg på via dyrefag.no!

Bakgrunn til dyrefaget

I 2008 tok Fjellanger Hundesenter initiativ overfor videregående skole, Forsvaret og andre dyrenæringer for å få til en yrkesfaglig utdanning på dyr. Dyrefag i videregående skole var på plass i 2020. I mellomtiden har Hundesenteret organisert sin egen private fagutdanning de siste 14 årene. Kompetansemålene har vært de samme som for Vg3-dyrefag. Mer enn 170 studenter har fullført dette studiet. Nå ønsker vi å utvikle konseptet videre, gjennom Dyrefag as vil vi gi mer kunnskap tilpasset til de som driver med dyr både profesjonelt og på hobbybasis.

Dyreatferdssenteret ved Anna Bjurgård Compton og Gry Eskeland har vært og er involvert i universitetsutdanningen for atferdskonsulenter, som initiativtaker til og forelesere. Begge har vært involvert i forelesninger i etologi og læring og pedagogikk for flere hundeinstruktørskoler over flere år, og vil bidra med sin kompetanse.