Kurs

Vi fokuserer på moderne, etiske og vitenskapelig dokumenterte metoder.
Med dette mener vi at vi holder oss oppdatert på treningsmetoder og kun bruker moderne, positive metoder ved all trening og håndtering av dyr. Vi jobber mot å gi dyret mest mulig kontroll i situasjonen, og lærer dyret å ta gode og riktige valg ved å legge opp treningen slik at dyret lykkes. Dette betyr ikke at dyret får lov til å gjøre som det vil, men vi implementerer grenser på en positiv måte ved f.eks. å bruke langline slik at hunden ikke kan trene på å stikke fra oss, hindre tilgang til f.eks. bord slik at hunden ikke lærer å stjele mat – samtidig som vi trener på de atferdene som vi ønsker at hunden skal gjøre i stedet. I eksemplene over medfører dette at vi belønner at hunden holder seg nærme oss/kommer til oss, og vi belønner at hunden legger seg på gulvet/plassen sin når det er mat på bordet.

Vi har en holdning om å lytte til kunden uansett bakgrunn og ståsted. Fra nybegynner-eiere til de som har lang konkurranse-erfaring. Metodemessig ståsted betyr ingenting for oss. Vi hjelper alle. Dyrets velferd er veldig viktig for oss, og vi bruker metoder som fokuserer på å gjøre all trening og håndtering av dyrenes så behagelig, og med mest mulig kontroll for dyret selv.

Det er nemlig slik at det du belønner får du mer av!