Priser atferdstimer Dyreatferdssenteret

Atferdsproblemer eller utfordringer du møter på i hold av hund, katt, kanin, hest eller reptiler kan løses, og våre atferdskonsulenter har lang erfaring med dette.

Det kan være noe ulike priser i de ulike avdelingene rundt i landet, se egne oversikter.

De ulike valgmulighetene dine for atferdstime hos oss

Atferdstime todelt

Består av kartlegging av atferdsutfordringen i forkant av atferdstimen, atferdstimen med utredning og plan, treningsplan på epost etter timen, samt en oppfølgingstime 3 - 6 uker etter atferdstimen. Utføres online / klinikk.
kr 3290
 • Kartlegging av atferdsutfordringen hvor du har sendt oss skjema og videoer i forkant
 • Atferdstime online / klinikk 45 - 60 min hvor vi diskuterer utfordringer og løsninger
 • Treningsplan senes deg på epost etter atferdstimen og du begynner å trene
 • Oppfølgingstime online / klinikk 45 - 60 min hvor vi ser på progresjon, evt. treningsutfordringer og videre plan
Anbefales

Atferdstime Hjemmebesøk

Består av en kartlegging av atferdsutfordringen i forkant atferdstimen, atferdstimen hjemme hos deg med utredning og plan, treningsplan på epost etter timen. Kan etter spesiell avtale med atferdskonsulent kjøres todelt.
kr 4290
 • Kartlegging av atferdsutfordringen hvor du har sendt oss skjema og videoer i forkant
 • Atferdstime hjemme hos deg 60 - 90 min hvor vi diskuterer utfordringer og løsninger
 • Treningsplan senes deg på epost etter atferdstimen og du begynner å trene
 • Dersom mer oppfølging trengs, kan timen utvides med oppfølgingspakker / oppfølgingstimer
Kan utvides

Atferdstimene over kan utvides til pakker dersom du ser at mer oppfølging er ønskelig. Om vi utvider atferdstimen til en pakkeløsning, etterfaktureres mellomlegget fra atferdstimen til pakken. 

Alle våre pakker inneholder som atferdstimene våre, en kartlegging av atferdsutfordringen, atferdstime med utredning og plan, treningsplan på epost. I tillegg er det ulik tett oppfølging i etterkant av atferdstimen.

Våre spesialsydde pakker kan etter avtaler med atferdkonsulenten justeres og tilpasses deg!

Alle evt. tilleggskostnader blir etterfakturert.
Les mer om kjøps- og avbestillingsrutiner her

Liten pakke

Består av kartlegging av atferdsutfordringen, atferdstimen med utredning og plan, treningsplan på epost, samt tett oppfølging i en måned.
Verdi: 4900,-
Din pris:
kr 4500
 • Kartlegging av atferdsutfordringen hvor du har sendt oss skjema og videoer i forkant
 • Atferdstime online / klinikk 45 - 60 min hvor vi diskuterer utfordringer og løsninger
 • Treningsplan sendes deg på epost etter atferdstimen og du begynner å trene
 • Ukentlig oppfølging på mail i
  1 måned
 • Oppfølgingstime online / klinikk 60 min, som kan deles i 2 møter innenfor 1 mnd
1 mnd

Medium pakke

Består av kartlegging av atferdsutfordringen, atferdstimen med utredning og plan, treningsplan på epost, samt tett oppfølging i tre måneder.
Verdi: 8600,-
Din pris:
kr 7500
 • Kartlegging av atferdsutfordringen hvor du har sendt oss skjema og videoer i forkant
 • Atferdstime online / klinikk 45 - 60 min hvor vi diskuterer utfordringer og løsninger
 • Treningsplan sendes deg på epost etter atferdstimen og du begynner å trene
 • Ukentlig oppfølging på mail i
  3 måneder
 • 3 oppfølgingstimer online / klinikk 60 min, som kan deles i
  inntil 6 møter innenfor 3 mnd
3 mnd

Stor pakke

Består av kartlegging av atferdsutfordringen, atferdstimen med utredning og plan, treningsplan på epost, samt tett oppfølging i seks måneder.
Verdi: 14100,-
Din pris:
kr 11500
 • Kartlegging av atferdsutfordringen hvor du har sendt oss skjema og videoer i forkant
 • Atferdstime online / klinikk 45 - 60 min hvor vi diskuterer utfordringer og løsninger
 • Treningsplan sendes deg på epost etter atferdstimen og du begynner å trene
 • Ukentlig oppfølging på mail i
  6 måneder
 • 6 oppfølgingstimer online / klinikk 60 min, som kan deles i
  inntil 12 møter innenfor 6 mnd
6 mnd

Tilleggspakke 3 mnd

Dersom du trenger enda mer oppfølging etter atferdstimer / pakkeløsninger.
Ukentlig oppfølging på mail i 3 måneder.
3 oppfølgingstimer online / klinikk 60 min, som kan deles i inntil 6 møter innenfor 3 mnd
Verdi: 5200,-
Din pris: 4500,-
 •  

Atferdstimer Gry Eskeland

Gry Eskeland er veterinær og atferdskonsulent
og en av Norges beste på atferd og medisinering.
Type atferdstime avtales direkte med Gry, og foregår på klinikk (Evidensia Moss), eller hjemmekontor.
 • Kortversjon atferdstime på 20 - 30 min kr 1999,-
 • Full utrednings- / atferdstime 60 - 90 min inkl. treningsplan kr 5639,-
 • Atferds oppfølgingstime 60 min kr 2299,-
 • Atferd håndteringstrening klinikk per gang kr 729,-
 • Atferd håndteringstrening klinikk
  klippekort 10 ganger kr 5479

Medisineringspakke

Hvis atferdskonsulenten vurderer det slik at medisinering kan være et nyttig tillegg til trening, henvises du til Gry Eskeland, veterinær og atferdskonsulent. Timen gjennomføres på klinikk, evt online via klinikk.
 • Medisineringstime enkel 30 min kr 1999,-
 • Medisineringspakke 6 mnd kr 3059,-
 • Medisineringspakke med en resept inkludert kr 3228,-
 •  

Øvrige priser på tilleggskostnader