Christine Berge

Atferdskonsulent og veterinær

Tilbyr atferdstimer som hjemmebesøk  på østlandsområdet og konsultasjoner via nett på katt

Tilbyr veterinærtjenester for hund, katt og andre smådyr som hjemmebesøk på østlandsområdet

Utdannet veterinær og atferdskonsulent

Christine har alltid vært interessert i dyr, dyreatferd og hvordan dyrene har det. Christine har utdannelse som veterinær, og har jobbet som dyrlege på klinikk og flere år med dyrevelferd. Som veterinær har Christine sett at det psykiske spiller inn på det fysiske. Hennes interesse for dyrenes atferd og velferd gjorde at Christine videreutdannet seg til atferdskonsulent ved NMBU.

Christine er vår dedikerte atferdskonsulent på katt. Hun har et skarpt blikk på detaljer når hun observerer katten på hjemmebesøk, og har mye kunnskap som kommer katten og katteeierne til gode.

Som veterinær kan hun prate om både medisinering for psykiske problemer, men også trening og endring av rutiner, som er viktig i et kattehold.

Christine er vår hjemmeveterinær, og hun tilbyr veterinærtjenester som hjemmebesøk.

Christine holder til i Vestby i Akershus og bor sammen med familien, en katt og 6 høner.

Mail: tine@dyreatferd.no

Mob: 95204612