Valpekveld, online

Dyreatferdssenteret tilbyr valpekveld med masse informasjon for deg som skal få eller har fått deg valp 🙂
Vi snakker bl.a. om valpens utvikling, hvordan få valpen husren, sosialisering, miljøtrening, alene hjemme, valpebiting og utstyr til valpen.
Det er mulig å stillespørsmål eller foredraget.
Foredragsholdere: Atferdskonsulentene og instruktørene Lise Birgitte Fredriksen og Anne Kristin Mellgren
Pris: Gratis.
Dato: Tirsdag 5/4-22
Tid: Kl. 20:00 – ca. 21:30
Påmelding: Gå inn på linken under når webinaret begynner

 

Her er link til webinaret:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE5ODY5ZjUtYmFiOS00NjM3LWIzMjEtYmU4YTRhZTNiNDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221e60ea6b-b182-4228-a582-efcd14adf938%22%2c%22Oid%22%3a%22200addf2-08a2-4b32-b88a-ec8101acf751%22%7d

Dato

apr 05 2022
Expired!

Tid

20:00 - 21:30