Dyreatferdssenteret Uncategorized Støtt opp om kattens kastreringsdag

Støtt opp om kattens kastreringsdag

en grå tabby katt som sitter ute på en snøbelagt trapp

Den 27.2 er det kastreringsdagen! Hjelp oss å støtt opp om kampanjer for å øke kontrollen på kattepopulasjonen.

Katter har gjennom tidene hatt en betydningsfull rolle i det norske samfunnet, gående fra arbeidsdyr på gårdene til å bli høyt elskede kjæledyr. I dag anslås det at mellom 750 000 og 800 000 katter har sitt hjem i norske husholdninger, ifølge tall fra Mattilsynet. Dessverre står Norge også overfor en økning i antall hjemløse dyr. Hvert år lider et betydelig antall hjemløse katter av sult, sykdom og frostskader.

en grå tabby katt som ligger ute på gress

Katters evne til å få flere kull per år, med opptil tre til åtte kattunger per kull, gir utfordringer for eiere. I tillegg kan katter føde på skjulte steder i naturen, noe som kan føre til at avkommet blir sky for mennesker. Dette kan gjøre det utfordrende for eiere å ta ansvar for dem. Vi i Dyreatferdssenteret ønsker å forebygge at katter får dårlig velferd i løpet av sitt liv, og støtter derfor kastreringsdagen.

Kastrering er en rutinemessig prosedyre som involverer fjerning av testiklene hos hannkatter og eggstokkene hos hunnkatter. Denne praksisen har flere fordeler som bidrar til både kattenes velferd og samfunnets trivsel.

Fordelene med kastrering er betydelige:

  • Reduserer antall uønskede drektigheter, og dermed antallet hjemløse katter.
  • Færre skader som følge av territoriale kamper og konflikter mellom katter. Dette skaper et mer fredelig miljø for både dyr og mennesker.
  • Færre bortkomne katter da hannkatter ikke lenger søker langt etter hunnkatter med løpetid, noe som kan utsette dem for farlige situasjoner.
  • Hos hunnkatter forsvinner stress og atferdsendringer knyttet til løpetid, samt mindre duftmarkering og mindre påtrengende atferd fra hannkatter.
  • Kastrering har også helsemessige fordeler ved å redusere risikoen for visse kreftformer og hindre spredning av smittsomme sykdommer blant katter. Det bidrar til å forlenge kattenes forventede levetid og redusere veterinærkostnader for eierne.

Den internasjonale kastreringsdagen er en viktig anledning til å minne oss selv om betydningen av å ta ansvar for våre kjæledyr og fremme deres velferd. Ved å oppfordre til kastrering og øke bevisstheten om fordelene, kan vi alle bidra til å skape et tryggere og sunnere miljø for katter.

Dersom du ønsker å lese mer eller vurdere å kastrere din katt, les her:
https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr/katt/kastrering-av-katt-gir-bedre-dyrevelferd
https://www.dyrebeskyttelsen.no/2024/02/19/oppfordrer-til-kastrering-og-id-merking-av-katt-og-kanin/
https://evidensia.no/tjenester/kastrering-katt/

Trenger du veiledning eller hjelp med din katt?

Ta kontakt med Christine som er vår atferdskonsulent dedikert på katt. Les mer her.

Related Post