Katt

Har dyret ditt noen uvaner som du ønsker hjelp til å endre?

Katt2 - Tine

Opplever du at du har utfordringer med katten din utover det som er ‘normalt’, kan det være lurt å ta kontakt for å få hjelp til å vurdere utfordringen og se på mulige årsaker, samt få veiledning i hvordan du kan endre dette.


Vanlige utfordringer hos katter:

  • Det vanligste problemet for katter er kanskje markering og tissing innendørs.
  • Konflikter med katter i nabolaget, eller aggresjon mot gjester eller familien.
  • Aggressive atferder mot besøkende og/eller familie.

Vi tilbyr atferdstimer for katter med ulike atferdsproblemer som bl.a.:

  • markering utenfor tissekasse,
  • aggresjon mot eiere/besøkende
  • og annen atferd som eier finner uhåndterlig.

På første atferdstime kartlegges problematferden grundig.

Første atferdstime omfatter et spørreskjema som fylles ut og returneres i god tid før timen, selve atferdstimen som varer i 60-90 minutter, og etter timen får du et treningsprogram og en kort oppsummering.

Første atferdstime kan gjennomføres på klinikk, online eller som hjemmebesøk.
Inkludert i timen er også telefontid i etterkant, en per måned i 6 måneder.

Både Anna Bjurgård Compton, Gry Eskeland og Christine Berge tilbyr private konsultasjoner/privattimer.