Dyreatferdssenteret Uncategorized Aktivisering – Søk og moro med hunden

Aktivisering – Søk og moro med hunden

Har du lurt på hvordan du kan aktivisere hunden din? Vet du at hundens nese kan konkurrere med maskiner for å detektere lukt? Visste du at uansett rase, så er nesearbeid lett å mestre for de fleste hunder?

Hunder har som oss mennesker fem hoved sanser; syn, hørsel, smak, følelse og lukt. Lukten er sannsynligvis hundens best utviklede sans. Dette trengte hunden da den fortsatt var vill for å lokalisere mat, partnere, flokken, trusler mm. Selv om hundene ikke har like mye bruk for den for overlevelse i dag, så ser vi at hunder fortsatt bruker lukt til å lokalisere partnere, mat, spennende ting å utforske, kjente og ukjente hunder og mennesker (frender og fiender).

Søk og nesearbeid, kjært barn har mange navn

All søkstrening kan bygge selvtillit i hunden og styrke båndet mellom hund og eier. De tre grenene Smeller, K9 Nosework og Spesialsøk er alle aktiviteter som alle hunder og eiere kan nyte godt av, uansett forkunnskaper. Dette er i tillegg aktiviteter som er godt egnet for engstelig hunder eller hunder som f.eks. har problemer med andre hunder. Dette fordi en og en hund søker og dermed ikke utsettes for situasjoner de ikke er klare for å håndtere.

Samlebetegnelsen spesialsøk

Dette er en samlebetegnelse for diverse søksformer som involverer hundens gode luktesans. Eksempler på dette er hunder som markerer på; miner, eksplosiver, narkotika, pengesedler, dvd’er, råte, veggdyr, maur etc. I tillegg kan hunder utdannes til å markere på menneskers diverse sykdommer og tilstander som; diabetes, epilepsi, ptsd, kreft mm. Denne søksformen er nokså strukturert og man begynner ofte med hundene på en søksplattform eller søksbane, men det er ikke nødvendig. De siste årene har også vanlige hundeeiere fått øyene opp for spesialsøk som aktivisering. Man kan søke etter hvilken som helst lukt (minus f.eks narkotika og eksplosiver) man har lyst til, men mange velger noe som også kan være nyttig som f.eks. kantareller. Da kan du og hunden finne skogens gull sammen.  Ønsker man å gjøre det som en sport å konkurrere, så er det smeller og K9 Nosework som er søksformene.

Konkurransegrenen K9 Nosework

Ron Gaunt, Amy Herot & Jill Marie O’Brien fra USA er grunnleggerne av K9 Nosework, den er bygget på profesjonell søkstrening som eksplosiv-søk, narkotika-søk mm. Tanken med sporten var å bringe søksgleden til hverdagshunden og alle fordelene denne treningen kan gi hunder og deres førere. Her begynner man treningen med å legge godbiter eller leker i diverse pappesker i et rom. Hunden får deretter lete de frem på eget initiativ. Dette er en mye mindre kontrollert søksform, fokuset her er å la hunden styre søket mere selvstendig. Dette vil derfor variere hvordan søket ser ut basert på hvilken rase og individ du har. Konkurranse formen til K9 Nosework så søker man etter eteriske oljer, de samme tre oljene som i USA, Bjørk, anis og kryddernellik. Det er ikke krav om en markeringsform, eier skal lese hunden sin og melde når det er funn.

Konkurransegrenen Smeller

Denne sporten var utviklet av Stig Meier Berg. I trening kan man søke på alle lukter, som te, leker ol., men i konkurranser skal hunden søke etter en bit av lær, plast eller gummi tilført en spesifikk ID lukt. ID lukt er lukten til et menneske som har tatt på biten. Hunden får før konkurransen trekke en pose med startnummer og ID lukten hunden skal søke etter den dagen. Eier lærer så hunden dagens lukt som den skal finne i konkurransen. Når hunden søker og lokaliserer lukten så skal den markere funnet, dette kan være å holde nesen stille rett ved funnet til eier melder funnet til dommer, dette kalles frysmarkering.

I Norge har det utviklet seg et godt søksmiljø de siste årene, og både hundeklubber og hundeskoler tilbyr kurs. Er du fristet til å prøve, let opp kurs i ditt lokale miljø, eller spør om noen kan arrangere kurs der du er. I del 2 av artikkelen om søk vil tema være redningshundarbeid og  brukshundsarbeid,

3 lure tips for søkshunden:

Trene inn en lukt om gangen

Trene inn grunnøvelser og generaliser til flere miljøer før du starter konkurranse

La hunden mestre øvelsen, ved å gjøre den enkel i starten og gradvis vanskeligere

Vanlige lukter å trene på i starten

Te

Eteriske oljer (uttynnet)

Kong-biter

Om forfatteren:

Anna Bjurgård Compton er etolog og atferdskonsulent med interesse for å bruke hunden i søksarbeid. Hun har trent hund i spesialsøk og instruerer eiere bl.a. diabeteshunder og redningshundarbeid

Related Post